Instalacje górnicze

W warunkach Górnego Śląska sposobem zagospodarowania popiołu lotnego, szczególnie zimą, jest wykorzystanie go w kopalniach węgla kamiennego. Nasze instalacje do rozładunku popiołu i wypełniania pustek w kopalniach, zaprojektowane i wykonane przez naszych specjalistów, zlokalizowane są na terenie kopalń: KWK Chwałowice, KWK Jankowice i KWK Szczygłowice. Instalacje te, dzięki odpowiednio dobranej technologii, popartej wieloletnim doświadczeniem, umożliwiają realizację w pełni kontrolowanego procesu sporządzania mieszanin na bazie popiołów,  odpadów poflotacyjnych i wody słonej. Utrzymanie odpowiedniej receptury mieszanin ma zasadnicze znaczenie z uwagi  na transportowalność mieszanin, czas ich zestalania, wytrzymałość mechaniczną oraz odsączalność wody (wodę nadmiarową).

Eksploatowane Instalacje posiadają wydajność na poziomie 100 ton suchego popiołu na godzinę, proporcjonalnie zapotrzebowanie wody słonej wynosi w nich w zależności od gęstości mieszaniny do 120 m3/h.
W praktyce z uwagi na zróżnicowany odbiór przez dół kopalni oraz zmienne dostawy popiołu, największe instalacje przerabiają miesięcznie 10 tys. ton popiołu oraz około 10 tys. m3 zasolonej wody dołowej.

Mieszanina popiołu z wodą po sedymentacji oraz procesach wiązania tworzy materiał bardzo szczelny i niepalny. Przy użyciu takich mieszanin prowadzi się szereg prac mających na celu między innymi:

  1. prowadzenie profilaktyki pożarowej i wypełnianie pustych zrobów poprzez odcinanie dostępu powietrza do zagrożonych rejonów i eliminowanie samozapłonu węgla,
  2. uszczelnianie zrobów zawałowych,
  3. izolowanie pól pożarowych,
  4. podsadzanie wyrobisk,
  5. upraszczanie systemów przewietrzania i wentylacji kopalń,
  6. wzmacnianie mechaniczne górotworu.

KWK Jankowice
Instalacja do lokowania popiołów pod ziemią
PGE Energia Ciepła O/Rybnik
Załadunek popiołu do wagonów-cystern
KWK Szczygłowice
Instalacja do lokowania popiołów pod ziemią
KWK Szczygłowice
Hermetyczny rozładunek popiołów
KWK Szczygłowice
Mieszalnik popiołowo-wodny

Produkcja:

Kierownik ds. współpracy z górnictwem
Michał Chłap -  kom +48 502 398 682,  e-mail:

Sprzedaż:

Sebastian Bochenek -  tel. +48 32 429 47 57 kom +48 516 781 770,  e-mail: 

PGE EKOSERWIS